Bezvedomie

\"\"Porucha činnosti centrálneho nervového systému sa prejavuje stratou vedomia (bezvedomím). Relaxácia jazyka, krku a hrtanových svalov u ľudí, ktorí sú v bezvedomí spôsobí zablokovanie priechodnosti dýchacích ciest – a hrozí riziko smrti udusením. Postihnutému je neodkladne nutné poskytnúť prvú pomoc. Aká je prvá pomoc pri bezvedomí a ako presne postupovať pri poskytovaní prvej pomoci v bezvedomí?

Príčiny bezvedomia:

  • poranenia hlavy a mozgu (autonehody, pády z bicykla, z výšky apod.)
  • ochorenia srdca a ciev (cievne mozgové príhody, infarkt myokardu)
  • otravy (alkohol, lieky, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý …)
  • úraz elektrickým prúdom
  • topenie sa
  • metabolické poruchy, napr. zmeny hladiny krvného cukru (diabetická kóma)

Stanoviť presnú príčinu bezvedomia môže byť niekedy veľmi ťažké. Ďalšie možné príčiny bezvedomia nájdete v tomto článku.  Základnú prvú pomoc pri bezvedomí ale musíme poskytnúť bezodkladne a ihneď!

Príznaky bezvedomia:

  • pád človeka
  • povolené svalové napätie (zdvihnutá končatina padá bezvládne k zemi)
  • zmiznutie reakcií na vonkajšie podnety (oslovenie, jemné zatrasenie, uštipnutie)

Poskytnutie prvej pomoci pri bezvedomí (zároveň voláme záchrannú zdravotnú službu):

1. Treba odstrániť vyvolávajúce príčiny bezvedomia (prerušenie elektrického prúdu, vynesenie zo zamoreného priestoru, vytiahnutie z vody). Vždy dbať predovšetkým aj na vlastnú bezpečnosť!

2. Treba vyskúšať základné životné funkcie:
vedomie: postihnutého vyskúšajte osloviť, prípadne použiť bolestivý podnet (uštipnutie, \“facka\“)
dýchanie: najskôr postihnutého položiť na chrbát a spriechodniť dýchacie cesty – skontrolovať ústnu dutinu a zakloniť hlavu. Počúvaním, pohľadom, pohmatom, pocitom zistiť prítomnosť dychu (max. počas doby 10 sekúnd!)

Na určovanie toho či osoba v bezvedomí dýcha nepoužívajte zrkadlo! (Je to zdĺhavé a úplne zbytočné)

Netreba sa nenechať zmiasť lapaným dýchaním alebo chrčaním – nejedná sa o normálne dýchanie!
Pri zistení, že osoba v bezvedomí nedýcha treba zahájiť neodkladnú resuscitáciu!

3. Pri stabilnom dýchaní treba uložiť postihnutého na chrbát so zaklonenou hlavou (prípadne do stabilizovanej polohy, ak postihnutý zvracia alebo sa od neho musíme vzdialiť).

4. Do príchodu rýchlej záchrannej zdravotnej služby by sa malo zotrvať u postihnutého a treba tiež pravidelne kontrolovať dýchanie.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *