Polohovanie a transport

Polohovanie

Položením zranenej osoby do správnej polohy môžete predísť komplikáciám a postihnutého čiastočne zbaviť bolesti. Čo to polohovanie je a ako ho správne vykonať? V nasledujúcom článku nájdete prehľad základných polôh.

Bezvedomie

Porucha činnosti centrálneho nervového systému sa prejavuje stratou vedomia (bezvedomím). Relaxácia jazyka, krku a hrtanových svalov u ľudí, ktorí sú v bezvedomí spôsobí zablokovanie priechodnosti dýchacích ciest – a hrozí riziko smrti udusením. Postihnutému je neodkladne nutné poskytnúť prvú pomoc. Aká je prvá pomoc pri bezvedomí a ako presne postupovať pri poskytovaní prvej pomoci v …

Bezvedomie Čítajte viac »