Čo je to rizikové pitie alkoholu – definícia, vysvetlenie

Rizikové pitie alkoholu je taká úroveň konzumácie alebo charakter pitia, ktorý pravdepodobne vyústi k výraznému poškodeniu organizmu, ak bude návyk v pití pretrváva. Podľa pracovnej definície WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je to viac ako 20 g alkoholu denne pre ženy a viac ako 40 g alkoholu denne pre mužov (pozri. ako vypočítať obsah alkoholu v nápoji).

Škodlivé pitie je definované ako \“spôsob pitia, ktorý spôsobuje škody na zdraví, fyzickom alebo aj duševnom\“.

Masívne nárazové pitie (niekedy označované ako binge drinking), ktoré môže byť obzvlášť škodlivé k niektorým formám poškodenia zdravia, možno definovať ako vypitie najmenej 60 g alkoholu pri jednej príležitosti.

Závislosť na alkohole je zoskupenie fyziologických, behaviorálnych a kognitívnych fenoménov, kedy má požívanie alkoholu pre daného jedinca oveľa vyššiu prioritu ako iné typy správania, ktoré predtým mali väčšiu hodnotu a dôležitosť.