prvá pomoc pri poleptaní

Poleptanie

\"prváČo je to poleptanie a ako pri ňom poskytnúť prvú pomoc?

Poleptanie je časté najmä v laboratóriách alebo na stavbách pri hasení vápna, môžeme sa s ním ale stretnúť aj v bežnej domácnosti.

Príčiny poleptania:

K poleptaniu dochádza pri kontakte s kyselinou či zásadou, či už priamym stykom alebo aj stykom s výparmi.

Príznaky poleptania:

 • Kyseliny (pH<7): v dôsledku ich dehydratačných účinkov sa vytvorí priškvarená koža tmavej farby
 • Zásady (pH>7): na rozdiel od kyselín pôsobia viac do hĺbky, rana je veľmi rozleptaná a je žltohnedá alebo zelená

Prvá pomoc pri poleptaní a presný postup čo treba robiť:

 • najskôr zabránime ďalšiemu pôsobeniu chemikálie (dbáme najmä na vlastné bezpečie)
 • postihnuté miesto oplachujeme vodou (ale tak, aby voda nestekala po zdravých častiach tela)
 • chemikáliu neutralizujeme veľmi zriedenými roztokmi (okrem očí, tie len vyplachujeme)
  • kyselina – jedlá sóda, mydlová voda
  • zásada – ocot, citrónová šťava
 • pri vnútornom požití podáme postihnutému väčšie množstvo vody a zaistíme prevoz do nemocnice
 • nevyvolávame zvracanie (došlo by k opätovnému kontaktu chemikálie s pažerákom)
 • povrchové poleptanie sterilne zakryjeme

Poznámky k prvej pomoci pri poleptaní:

 • vždy sa snažíme presne zistiť, o akú chemikáliu sa pri poleptaní jednalo

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *